Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7877
Title: Методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Keywords: зарубіжна література
методичні вказівки до проведення практичних занять
підсумкрвий контроль
тематика практичних занять
Issue Date: 2021
Publisher: МДУ
Abstract: Методичне видання містить вступ, методичні вказівки з підготовки практичних занять, теми практичних занять та питання для підсумкового контролю, завдання для індивідуальної роботи. Для кожної практичної роботи визначена мета заняття. Запропоновано дидактичний матеріал, рекомендовану літературу, терміни та поняття до теми практичного заняття, завдання для самостійної роботи з переліку питань для обговорення та тематика реферативних повідомлень.
Description: Методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) // Укладач: І.І. Розман. – Мукачево: МДУ, 2021. 31 с. (1,31 др.арк).
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7877
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_of_teaching_a_school_course_of_foreign_literature_Methodical_instructions_for_conducting_practical_classes.pdfМетодика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до проведення практичних занять840.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.