Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7874
Title: Шкільний курс зарубіжної літератури. Методичні вказівки до організації самостійної роботи
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Тонкошкурова, Л.І.
Keywords: зарубіжна література
шкільний курс зарубіжної літератури
самостійна робота
критерії оцінювання
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації та теми до написання рефератів, питання для контрольного заліку. Також у вказівках зазначено критерії до: оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Для студентів запропоновано дворівневі тестові завдання для самоконтролю знань та розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни.
Description: І.І.Розман, Л.І.Тонкошкурова Шкільний курс зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Мова і література (англійська)) / Укладачі: І.І.Розман, Л.І. Тонкошкурова. Мукачево: МДУ, 2020. 42 с. ( 1,98 авт.арк).
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7874
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
School_course_of_foreign_literature_Methodical_instructions_to_the_organization_of_independent_work.pdfШкільний курс зарубіжної літератури Методичні вказівки до організації самостійної роботи1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.