Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/751
Title: Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Authors: Гладинець, Наталія Юріївна
Keywords: методичні рекомендації
тестові завдання
типові задачі
Issue Date: 2016
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить загальні положення щодо проведення практичних занять, зміст навчальної дисципліни за темами, завдання до практичних занять, методичні рекомендації до розв’язування практичних завдань, типові задачі з дисципліни та приклади розв’язування практичних завдань, тестові завдання, теми рефератів та вимоги до їх оформлення, перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль з дисципліни, список рекомендованої літератури. Для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит».
Description: Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» / Укладач: к.е.н., доцент кафедри фінансів Гладинець Н.Ю. – Мукачево: МДУ, 2016. – 48 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/751
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladynets' N. Mizhnarodni kredytno-rozrakhunkovi i valyutni operatsiyi.PDFМіжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: методичні рекомендації до проведення практичних занять844.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.