Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/635
Title: Експериментальна психологія: методичні вказівки для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 "Практична психологія". Частина II
Authors: Щербан, Тетяна Дмитрівна
Алмаші, Світлана Іванівна
Keywords: Експериментальна психологія
Issue Date: 2016
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Методичні вказівки до вивчення курсу «Експериментальна психологія» спрямовані не тільки на надання глибоких теоретичних знань, але й формування вмінь та навичок організації психологічного дослідження. Призначені для підготовки психологів, з метою навчити їх основам експериментування в умовах зміни парадигм психології, а саме навчити їх проводити психологічні дослідження, дотримуючись закономірностей і правил отримання та оцінки емпіричних психологічних даних.
Description: Методичні вказівки до вивчення курсу "Експериментальна психологія" (Частина ІІ) для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030103 "Практична психологія" / укладачі: Т.Д. Щербан, С.І. Алмаші. - Мукачево : МДУ, 2016. - 50 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/635
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Almashi S., Shcherban T.D. Eksperymental'na psykholohiya 2016.pdfЕксперементальна психологія713.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.