Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4725
Title: Практична фонетика: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська))
Authors: Мартин, Н. В.
Keywords: практична фонетика
методичні вказівки
практичні заняття
самостійна робота
Issue Date: 2019
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до проведення практичних занять, фонетичні вправи на правильну вимову дифтонгів, голосних та приголосних звуків та завдання для організації самостійної роботи студентів, перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами у процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Практична фонетика».
Description: Практична фонетика: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська)) / Укладач Н. В. Мартин. - Мукачево: МДУ, 2019. - 32с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4725
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Practical _phonetics_ methodical_ instructions_ for _practical_ training _and _organization_ of_ independent_ work.pdfПрактична фонетика: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література(англійська))1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.