Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3571
Title: Управління персоналом : методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної форми навчання спец. 073"Менеджмент"
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: управління персоналом
методичні вказівки
Issue Date: 2019
Publisher: МДУ
Abstract: Розроблені методичні рекоментації до виконання самостійноїта індивідуальної роботи з дисципліни "Управління персоналом" покликані полекшити засвоєння теоретичного матеріалу, сприяти формуваню практичних навичок та професійних компетентності щодо створення кадрових документів, розробки процедурних кадрових рішень, аналізу кадрових проблем та обгрунтування оптимальних підходів до управління персоналом організації.
Description: Управління персоналом : методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної форми навчання спец. 073"Менеджмент" / укладач А. Г. Лизанець. - Мукачево : МДУ, 2019. - 62 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3571
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Personnel_management_methodological_materials_for_independent_and_individual_work_students.pdfУправління персоналом : методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи для студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної форми навчання спец. 073"Менеджмент"7.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.