Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2143
Titel: Проблеми професійного становлення особистості
Stichwörter: професійне становлення особистості
Erscheinungsdatum: 2018
Serie/Report Nr.: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції;
Zusammenfassung: У збірнику представлено тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми професійного становлення особистості». Учасниками конференції обговорено питання професійного становлення фахівця в сфері педагогічної та психологічної освіти і практики в умовах євроінтеграції, розглянуто місце психології в системі наук та суспільному просторі, визначено умови становлення професійного потенціалу особистості в освітньому просторі, окреслено перспективи розвитку професійної освіти. Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів, аспірантів та студентів, які займаються науково-дослідною роботою.
Beschreibung: Проблеми професійного становлення особистості : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2018. – 182 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2143
Enthalten in den Sammlungen:Збірник наукових праць

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
збірник-тез-конференції-Мукачево-17.05.2018-ilovepdf-compressed.pdfПроблеми професійного становлення особистості : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції1.16 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.