Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1702
Title: Менеджмент: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент»
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: методичні вказівки
оформлення курсової роботи
Менеджмент
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Дані методичні вказівки розроблені для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Менеджмент» за час навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. Це видання містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.
Description: Лизанець А. Г. Менеджмент: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» / Укладач Лизанець А. Г. – Мукачево: МДУ, 2017. - 27 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1702
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка Лизанець менеджмент курсова 2017.pdfМенеджмент: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Менеджмент»797.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.