Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9998
Title: Іноземна мова за професійним спрямуванням
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Keywords: Іноземна мова за професійним спрямуванням
географія
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок з англійської мови, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння. Навчально-методичне видання містить передмову, завдання комплексного характеру для опрацювання тем дисципліни, завдання для самоперевірки, перелік питань для підсумкового контролю, форми та методи контролю та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання здобувачами вищої освіти в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми відповідної дисципліни.
Description: Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 106 «Географія» / Укладач Н.О. Герцовська. Мукачево: МДУ, 2023. 24с
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9998
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geography.pdfГеографія1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.