Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9854
Title: Картографія з основами топографії: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» ОП Середня освіта (Природничі науки)
Authors: Медвідь, Лариса Іванівна
Пугачевська, Катерина Йосипівна
Keywords: методичні рекомендації
програма
план семінарських занять
картографія
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні матеріали містять програму, план семінарських занять та завдання до них, завдання для самоконтролю і контролю досягнутих результатів навчання; розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни, список рекомендованих джерел та довідкові матеріали.
Description: Картографія з основами топографії: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» ОП Середня освіта (Природничі науки)/ укладач Лариса Медвідь – Мукачево: МДУ, 2023. – 36 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9854
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cartography with _the_ basics_ of _topography_ methodological_ recommendations _for _studying_ the discipline.pdfКартографія з основами топографії: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)» ОП Середня освіта (Природничі науки)2.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.