Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9546
Title: Страхування: методичні матеріали для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінаси, банківська справа та страхування», 051 “Економіка”
Authors: Братюк, Віра Петрівна
Keywords: методика навчання
методичні матеріали
страхування
практичні заняття
студенти
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні матеріали містять передмову, методичні матеріали до практичних та семінарських занять з дисципліни “Страхування”, план практичних занять, методичні вказівки щодо забезпечення самостійної (індивідуальної) індивідуальної роботи студентів, теми рефератів, методичне забезпечення контролю знань, питання для самоконтролю, тестові завдання для підсумкового контролю, а також список літератури.
Description: Братюк В.П. Страхування: методичні матеріали для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінаси, банківська справа та страхування», 051 “Економіка” / укладач Братюк В.П. – Мукачево: МДУ, 2022. - 51 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9546
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Insurance_ methodical _materials_ to _ensure_ independent_(individual).pdfСтрахування: методичні матеріали для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінаси, банківська справа та страхування», 051 “Економіка”1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.