Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9536
Title: Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови: конспект лекцій з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Keywords: конспект лекцій
індивідуальні завдання
англійська мова
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить стислий конспект лекцій з дисципліни, тематику індивідуальних завдань, перелік питань для проміжного та підсумкового контролів та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання здобувачами в процесі виконання самостійної роботи та підготовки до семінарських занять. Конспект лекцій розроблений у відповідності до програми дисципліни «Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови».
Description: Вибрані питання теоретичного курсу англійської мови: конспект лекцій з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Укладач Н.О. Герцовська. - Мукачево: МДУ, 2023. - 29с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9536
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selected_ issues_ of _the _theoretical _course _of_ the_ English_ language_ a _summary_ of _lectures _on the discipline.pdfВибрані питання теоретичного курсу англійської мови: конспект лекцій з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.