Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9436
Title: Психологія педагогічної діяльності: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського)рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання Спеціальності 014.02 Середня освіта Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література
Authors: Барчі, Беата Василівна
Keywords: плани практичних занять
педагогічна діяльність
самостійна робота
практичні заняття
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить плани практичних занять до вивчення тем із психології педагогічної діяльності (питання для підготовки та дискусії), психологічні завдання, що сприяє систематизації знань при підготовці студентів до занять, полегшує пошук матеріалу і визначає структуру практичних занять при вивченні освітнього компоненту. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Психологія педагогічної діяльності».
Description: Психологія педагогічної діяльності: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського)рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання Спеціальності 014.02 Середня освіта Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література / Укладач Б. В. Барчі. Мукачево: МДУ, 2022. - 37с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9436
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psychology of Pedagogical Activity Methodological Guidelines for Conducting Practical Classes and Organization of Independent Work for Applicants of the Second (Master's) Level of Higher Education in Full-time and Correspondence.pdfПсихологія педагогічної діяльності: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського)рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання Спеціальності 014.02 Середня освіта Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.