Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9223
Title: Теоретична граматика: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»
Authors: Липчанко-Ковачик, Оксана Василівна
Keywords: методичні рекомендації
самостійні роботи
контрольні і домашні завдання
теоретична граматика
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до організації самостійної роботи студентів, контрольні і домашні завдання, питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів навчання та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи у процесі підготовки до різних видів занять та форм контролю. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Теоретична граматика».
Description: О. В. Липчанко-Ковачик. Теоретична граматика: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)» / Укладач О.В. Липчанко-Ковачик.− Мукачево: МДУ, 2022. − 36с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9223
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theoretical_ grammar_ methodological _recommendations_ for the organization of independent _work_on_ the _discipline _for_ full-time_ and _part-time_students _of _the _pecialty.pdfТеоретична граматика: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»877.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.