Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9208
Title: Філософія та методологія науки: методичні вказівки до організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська))
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Keywords: філософія
методологія науки
методика ознайомлення
самостійні роботи
тестові завдання
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації та теми до написання рефератів, критерії оцінювання рефератів, питання для підсумкового контролю. Також у вказівках зазначено критерії до оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Студентам запропоновано тестові завдання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури.
Description: Філософія та методологія науки: методичні вказівки до організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська)) // укладач: проф. кафедри І.І. Розман. – Мукачево: МДУ, 2022. - 28 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9208
Ebben a gyűjteményben:Методичні рекомендації

Fájlok a dokumentumban:
Fájl Leírás MéretFormátum 
Philosophy_ and _methodology_ of_ science_ methodological _guidelines_ for _organizing_ independent _work.pdfФілософія та методологія науки: методичні вказівки до організації самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська))896.19 kBAdobe PDFMegtekintés/Megnyitás


Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!