Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9207
Title: Філософія та методологія науки: методичні вказівки до проведення семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська))
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Keywords: методичні вказівки
семінарські заняття
філософія
методологія науки
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: Редакційно-видавничий центр МДУ
Abstract: Методичне видання містить вступ, методичні вказівки з підготовки семінарських занять, питання для підсумкового контролю та завдання для індивідуальної роботи. Для кожного семінарського заняття визначена його мета, запропоновано дидактичний матеріал, рекомендовану літературу та джерела інформації. Запропоновано терміни та поняття до теми семінарського заняття, практичні завдання та завдання для самостійної роботи з переліку питань для обговорення та тематика реферативних повідомлень.
Description: Філософія та методологія науки: методичні вказівки до проведення семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська)) / укладач: проф. кафедри І.І. Розман. – Мукачево: МДУ, 2022. - 25 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9207
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Philosophy __and_ methodology_ of_ science _methodological_ instructions.pdfФілософія та методологія науки: методичні вказівки до проведення семінарських занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 середня освіта (мова і література (англійська))1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.