Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9203
Title: Основи фінансів: методичні рекомендації для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для здобувачів денної і заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» ОС «Молодший бакалавр»
Authors: Гладинець, Наталія Юріївна
Keywords: основи фінансів
методичні рекомендації
практичні заняття
самостійна (індивідуальна) робота
здобувачі
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: У методичних рекомендаціях структуровано зміст матеріалу з дисципліни «Основи фінансів» у відповідності до затвердженої програми, ознайомлення з яким дозволить здобувачам ефективно опанувати основний зміст дисципліни, готуватись до практичних занять при вивченні курсу, методичні рекомендації до забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи здобувачів, перелік індивідуальних завдань та тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль з дисципліни «Основи фінансів», список рекомендованої літератури. Для здобувачів спеціальності 051 «Економіка».
Description: Основи фінансів: методичні рекомендації для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для здобувачів денної і заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» ОС «Молодший бакалавр» / Укладач Гладинець Н.Ю. - Мукачево: МДУ, 2022. - 27 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9203
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basics_ of_ finance_ methodological _recommendations_ for _ensuring_ independent_ (individual) work.pdfОснови фінансів: методичні рекомендації для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для здобувачів денної і заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» ОС «Молодший бакалавр»1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.