Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9193
Title: Наскрізна програма проходження практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент»)
Authors: Проскура, Володимир Федорович
Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: наскрізна програма
практична підготовка бакалаврів
менеджмент
методичне видання
практична підготовка
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичне видання містить наскрізну програму практичної підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент». У методичному виданні представлено види практичної підготовки здобувачів, мету, завдання, вимоги до організації та програми різних видів практики для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Менеджмент». Зміст практичної підготовки здобувачів визначено навчальним планом з урахуванням вимог освітньо-професійної програми «Менеджмент», стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
Description: Наскрізна програма проходження практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент») / Укладачі: Проскура В.Ф., Лизанець А.Г. – Мукачево: МДУ, 2022. - 19 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9193
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
End-to-end internship program_ for_ full-time_and_ part-time_ bachelor's_ degree_ holders.pdfНаскрізна програма проходження практики для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент»)1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.