Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9191
Title: Наскрізна програма проходження практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій»)
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Феєр, Оксана Валеріївна
Keywords: наскрізна програма
практична підготовка
наукова діяльність
науково-дослідна робота
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичне видання містить наскрізну програму практичної підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій». У методичному виданні представлено види практичної підготовки здобувачів, мету, завдання, вимоги до організації та програми різних видів практики для здобувачів ОС «магістр» спеціальності «Менеджмент». Зміст практичної підготовки здобувачів визначено навчальним планом з урахуванням вимог освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій», стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».
Description: Наскрізна програма проходження практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій») / Укладачі: Лизанець А.Г., Феєр О.В. – Мукачево: МДУ, 2022. - 23 с
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9191
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
End-to-end_ internship _program_ for _holders _of_ a_ master's.pdfНаскрізна програма проходження практики для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій»)1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.