Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9190
Title: Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій»)
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Пугачевська, Катерина Йосипівна
Keywords: кваліфікаційна робота
менеджмент організацій
загальні положення
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичне видання містить загальні положення щодо виконання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня «Магістр» за освітньою програмою «Менеджмент організацій» спеціальності 073 «Менеджмент»: порядок вибору теми, формулювання мети, завдань, структури роботи, вимоги до її оформлення, порядок оцінювання, рецензування та захисту, дотримання академічної доброчесності Методичні рекомендації розроблені з метою надання здобувачам вищої освіти необхідної методичної допомоги в організації ефективної роботи над виконанням випускної кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент».
Description: Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій») / Укладачі: Лизанець А.Г., Пугачевська К.Й. – Мукачево: МДУ, 2022. - 47 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9190
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodical_ recommendations _for _writing_ a _qualifying_ paper.pdfМетодичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій») / Укладачі: Лизанець А.Г., Пугачевська К.Й. – Мукачево: МДУ, 20221.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.