Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9072
Title: Хімія: тестові завдання з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 131 «Прикладна механіка»; 133 "Галузеве машинобудування"
Authors: Молнар-Бабіля, Джосія Імреївна
Keywords: тестові завдання
хімія
тести для самоперевірки
машинобудування
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево : МДУ
Abstract: Тестові завдання відповідає робочій програмі дисципліни «Хімія», яка вивчається здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського)рівня спеціальностей 131 «Прикладна механіка» 133 "Галузеве машинобудування". Розглянуті основні поняття і закони хімії, описано закономірності перебігу хімічних реакцій, розглянуто дисперсні системи, електрохімічні процеси, будову атомів, молекул і кристалів. Детально з’ясовано суть типових завдань з усіх розділів курсу та запропоновано тестові завдання для самостійного виконання.
Description: Хімія: тестові завдання з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 131 «Прикладна механіка»; 133 "Галузеве машинобудування" Мукачево / Укладач. Молнар-Бабіля Д.І. - Мукачево: МДУ, 2022. – 70 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9072
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chemistry_ test_ tasks _in _the_ discipline _for _students _of _higher _education.pdfХімія: тестові завдання з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей 131 «Прикладна механіка»; 133 "Галузеве машинобудування"1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.