Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9037
Title: Основи страхової справи: методичні матеріали для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінаси, банківська справа та страхування»
Authors: Братюк, Віра Петрівна
Keywords: методичні рекомендації
основи страхової справи
студенти
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації містять передмову, методичні вказівки щодо забезпечення самостійної роботи студентів,зміст самостійної роботи з дисципліни “Основи страхової справи”, теми рефератів, тести до семінарських занять, питання для самоконтролю до ПМК, а також список літератури.
Description: Братюк В.П. Основи страхової справи: методичні матеріали для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінаси, банківська справа та страхування» / укладач Братюк В.П. – Мукачево: МДУ, 2021. - 51 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9037
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basics_ of_ insurance_ business_ methodical _materials_ for_ ensuring_ independent.pdfОснови страхової справи: методичні матеріали для забезпечення самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінаси, банківська справа та страхування»1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.