Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9036
Title: Вступ до спеціальності: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях з дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедія» Ч.ІІ.
Authors: Чекан, Оксана Іванівна
Кас'яненко, Оксана Миколаївна
Барна, Христина Василівна
Keywords: вступ до спеціальності
опорний конспект лекцій
логопедія
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Друга частина опорного конспекту лекцій у схемах і таблицях з дисципліни «Вступ до спеціальності». У виданні представлено плани лекційних занять, опорні конспекти лекцій у схемах і таблицях, систему контрольних питань для опрацювання лекційного матеріалу й підготовки до практичних занять, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури. Дане навчально-методичне видання адресовано викладачам, здобувачам спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедія» закладів вищої освіти, різним категоріям педагогічних працівників.
Description: Вступ до спеціальності: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях з дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедія» Ч.ІІ. / укладач О.І. Чекан, Х.В.Барна, О.М.Кас’яненко, Мукачево : МДУ, 2022. - 55 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9036
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Introduction_ to_ the_ specialty_ basic_ outline_ of _lectures.pdfВступ до спеціальності: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях з дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедія» Ч.ІІ.1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.