Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9034
Title: Логопедичний масаж: конспект лекцій з дисципліни «Логопедичний масаж» для здобувачів спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедії» Ч.І.
Authors: Чекан, Оксана Іванівна
Юрса, Н.Ю.
Гутій, І.В.
Keywords: логопедичний масаж
конспект лекцій
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Перша частина конспекту лекцій містить теми з дисципліни «Логопедичний масаж», вивчення яких надасть здобувачам освіти ґрунтовний аналіз знань стосовно анатомо-фізіологічних основ логопедичного масажу. У виданні представлено лекційні заняття згідно плану, ключові слова, систему проблемних запитань й ситуацій, завдання для самостійної роботи та список рекомендованої літератури. Навчально-методичне видання адресовано викладачам, здобувачам спеціальності «Спеціальна освіта» закладів вищої освіти, різним категоріям педагогічних працівників.
Description: Логопедичний масаж: конспект лекцій з дисципліни «Логопедичний масаж» для здобувачів спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедії» Ч.І. / укладач О.І.Чекан, Н.Ю.Юрса, І.В.Гутій - Мукачево : МДУ, 2022. - 41с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9034
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Speech_ therapy _massage_ lecture_ notes.pdfЛогопедичний масаж: конспект лекцій з дисципліни «Логопедичний масаж» для здобувачів спеціальності 016.01 «Спеціальна освіта. Логопедії» Ч.І.2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.