Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9023
Title: Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальності 053.Психологія
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Keywords: практикум з іноземної мови
професійним спрямуванням
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить практичні завдання і вправи, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок з англійської мови, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння. Навчально-методичне видання містить передмову, завдання комплексного характеру для опрацювання тем дисципліни, завдання для самоперевірки, перелік питань для підсумкового контролю, форми та методи контролю та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання здобувачами вищої освіти в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми відповідної дисципліни.
Description: Практикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальності 053. Психологія / Укладач Н.О. Герцовська.- Мукачево: МДУ, 2022. - с. 33.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9023
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Practicum_ in_ a_ foreign_ language_ in_ a_ professional _direction.pdfПрактикум з іноземної мови за професійним спрямуванням для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальності 053. Психологія1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.