Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9002
Title: Іноземна мова (англійська): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 016 Спеціальна освіта Спеціалізація 016.01 – логопедія, 014 Середня освіта Спеціалізація 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) ОС Бакалавр.Частина 1
Authors: Барчі, Беата Василівна
Keywords: іноземна мова
методичні вказівки
практичні заняття
граматичні вправ
самостійна робота
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до проведення практичних занять, граматичні вправи на закріплення теоретичного матеріалу англійської граматики та завдання для організації самостійної роботи, перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами у процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Іноземна мова (англійська)».
Description: Іноземна мова (англійська): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 016 Спеціальна освіта Спеціалізація 016.01 – логопедія, 014 Середня освіта Спеціалізація 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) ОС Бакалавр Частина 1/ Укладач Б.В. Барчі − Мукачево: МДУ, 2022. − 33с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9002
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Foreign _language_ (English) _guidelines_ for_ conducting _practical_ classes_ and _organizing_independent _work.pdfІноземна мова (англійська): Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 016 Спеціальна освіта Спеціалізація 016.01 – логопедія, 014 Середня освіта Спеціалізація 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) ОС Бакалавр Частина 11.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.