Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8976
Title: Навчальна практика «Вступ до спеціальності»: програма і методичні рекомендації щодо організації для здобувачів першого курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент»)
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Шашовець, Йолана Петрівна
Keywords: вступ до спеціальності
методичне видання
завдання та оформлення звіту
порядок виконання завдання
Issue Date: 2022
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичне видання містить мету, завдання, вимоги до організації, програму навчальної практики «Вступ до спеціальності», порядок виконання індивідуального завдання та оформлення звіту і призначене для здобувачів ОС «бакалавр» спеціальності «Менеджмент». Зміст навчальної практики «Вступ до спеціальності» визначено навчальним планом підготовки здобувачів для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» з урахуванням вимог освітньо-професійної програми «Менеджмент».
Description: Навчальна практика «Вступ до спеціальності»: програма і методичні рекомендації щодо організації для здобувачів першого курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент») / Укладачі: Лизанець А.Г., Шашовець Й.П. – Мукачево: МДУ, 2022. - 20 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8976
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Educational_ practice_ Introduction_ to _the_ specialty_ program _and _guidelines_ for _the_ organization_ for _first-year _student.pdfНавчальна практика «Вступ до спеціальності»: програма і методичні рекомендації щодо організації для здобувачів першого курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент»)1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.