Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8923
Title: Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями: методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять [для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 013 «Початкова освіта»]
Authors: Брижак, Надія Юріївна
Keywords: методичні рекомендації
робота з дітьми
молодіжні організації
підготовка фахівця
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево
Abstract: Методичні рекомендації укладені відповідно до програми навчальної дисципліни «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями» для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти галузь знань 01– Освіта/Педагогіка спеціальність 013 – «Початкова освіта». У методичних рекомендаціях вміщено плани семінарських занять, пропонуються питання для обговорення та дискусій на семінарських (практичних) заняттях, завдання для поточного та підсумкового контролю, перелік рекомендованої літератури до кожного семінарського заняття. Запропоновані завдання для самоконтролю та перевірки знань підібрані відповідно до вимог програми з метою забезпечення високого рівня сформованості умінь та навичок здобувачів вищої освіти.
Description: Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями: методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять [для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 013 «Початкова освіта»] / Н.Ю.Брижак – Мукачево, 2021. – 40 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8923
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Theory_ and _methods_ of_ working_ with _children's _and_ youth_ organizations.pdfТеорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями: методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять [для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 013 «Початкова освіта»]1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.