Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8916
Title: Комп’ютерний практикум з фаху: методичні рекомендації та завдання до виконання індивідуальної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Зозуляк, Марта Михайлівна
Keywords: комп’ютерний практикум
методичні рекомендації
перелік питань
самостійні роботи
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації містять короткий опис навчальної дисципліни «Комп’ютерний практикум з фаху», зміст робочої програми, перелік питань підсумкового контролю, варіанти індивідуальних завдань для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання, перелік літературних джерел.
Description: Комп’ютерний практикум з фаху: методичні рекомендації та завдання до виконання індивідуальної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» / укладач М.М. Зозуляк. - Мукачево: МДУ, 2021. - 28 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8916
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Computer _workshop_ on_the_ specialty_ guidelines.pdfКомп’ютерний практикум з фаху: методичні рекомендації та завдання до виконання індивідуальної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання712.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.