Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8850
Title: Мікроекономіка: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни для здобувачів спеціальності «Економіка» ОС «Молодший бакалавр»
Authors: Микуланинець, Світлана Іванівна
Keywords: методичні рекомендації
практичні роботи
сучасна економічна теорія
мікроекономіка
реферати
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації до практичних занять допоможуть здобувачеві оволодіти основними поняттями сучасної економічної теорії, базовими мікроекономічними моделями за допомогою яких аналізуються результати прийняття економічними суб’єктами управлінських рішень, умовами рівноваги на різноманітних типах ринків, проблемами загальної рівноваги та добробуту. Методичне видання включає перелік тем з дисципліни з питаннями, що підлягають вивченню, дискусійні питання, практичні та ситуаційні завдання, теми рефератів, перелік питань до підсумкового модульного контролю та список рекомендованої літератури.
Description: Мікроекономіка: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни для здобувачів спеціальності «Економіка» ОС «Молодший бакалавр» / Укладач Микуланинець С. І. – Мукачево: МДУ, 2021. – 33с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8850
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Microeconomics_ methodical_ recommendations_ for_ preparation_ for_ practical_ classes_ in_ the_discipline.pdfМікроекономіка: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни для здобувачів спеціальності «Економіка» ОС «Молодший бакалавр»1.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.