Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8812
Title: Вступ до спеціальності з основами науково-педагогічних досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» ОС «Молодший бакалавр»
Authors: Мішкулинець, Олена Олексіївна
Keywords: методичні рекомендації
самостійні роботи
тестові завдання
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації містять методичні вказівки до виконання самостійної роботи, теми та перелік питань для самостійного закріплення матеріалу, тестові завдання для самоконтролів, список рекомендованих джерел. Призначено для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, поточного і підсумкового контролю їх знань із дисципліни «Вступ до спеціальності з основами науково-педагогічних досліджень» здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» ОС «Молодший бакалавр».
Description: Вступ до спеціальності з основами науково-педагогічних досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» ОС «Молодший бакалавр» / укладач О.О. Мішкулинець. – Мукачево: МДУ, 2021. – 54 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8812
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Introduction to the specialty with_ the_ basics _of_ scientific _and _pedagogical _research _guidelines_ for_ independent_ work.pdfВступ до спеціальності з основами науково-педагогічних досліджень: методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 «Початкова освіта» ОС «Молодший бакалавр»1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.