Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/881
Title: Методологія проведення тренінгів: курс лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»
Authors: Корнієнко, Інокентій Олексійович
Алмаші, Світлана Іванівна
Keywords: тренінг
моделі тренінгів
проведення тренінгів
Issue Date: 2016
Publisher: МДУ
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Методологія проведення тренінгів» містить 8 тем, що розкривають: тренінг як напрямок психокорекційної роботи; сутність та класифікацію тренінгових методів; мотиваційні аспекти тренінгу; підходи до створення тренінгів та моделі тренінгів; особливості створення концепції тренінгу; алгоритми і психотехніки проведення тренінгу; рефлексію та психодіагностику у процесі проведення тренінгу; типові помилки тренера під час організації тренінгу. Контрольні запитання та завдання, рекомендована література допомагають усвідомити та засвоїти основи дисципліни. Курс лкцій призначений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія».
Description: Методологія проведення тренінгів: курс лекцій з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» / укладачі Корнієнко І.О., Алмаші С.І. – Мукачево : МДУ, 2016. - 60с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/881
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniyenko I.O., Almashi S.I. Kurs lektsiy Metodolohiya prov. treninhiv.pdfМетодологія проведення тренінгів892.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.