Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8695
Title: Публічне адміністрування: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Менеджмент"
Authors: Товт, Тетяна Йосипівна
Keywords: методичні матеріали
Публічне адміністрування
практичні завдання
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації містять вказівки до підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни "Публічне адміністрування " . Призначенні для здобувачів (другого) магістерського рівня освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" денної і заочної форм навчання.
Description: Публічне адміністрування: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Менеджмент" / Укладач Т. Й. Товт. - Мукачево МДУ, 2021. - 46 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8695
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Public_ administration_ guidelines_ for _preparation_ for_ practical _classes.pdfПублічне адміністрування: методичні рекомендації для підготовки до практичних занять з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання освітнього ступеня "магістр" спеціальності "Менеджмент"1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.