Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8135
Title: Академічний іншомовний письмовий дискурс: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 – Економіка
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Keywords: методичні матеріали
методичні вказівки
самостійні роботи
аспіранти
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево : МДУ
Abstract: Методичні матеріали містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, тематику самостійної роботи та критерії оцінювання, термінологічний словник з курсу, перелік питань для підсумкового контролю, а також список рекомендованої літератури. Призначене для використання аспірантами у процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні матеріали розроблені у відповідності до програми дисципліни «Академічний іншомовний письмовий дискурс».
Description: Академічний іншомовний письмовий дискурс: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 – Економіка / Укладач: Герцовська Н.О. – Мукачево.: МДУ, 2021. – 28 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/8135
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Academic_ foreign _language_ written_ discourse.pdfАкадемічний іншомовний письмовий дискурс: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 – Економіка1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.