Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8086
Title: Основи патопсихології та психіатрії: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС Бакалавр.Частина ІІ
Authors: Штих, Ірина Ігорівна
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево : МДУ
Abstract: Опорний конспект лекцій складений відповідно до програми вивчення основ патопсихології та психіатрії при підготовці бакалаврів психології. Містить стислий виклад теоретичного матеріалу за третім і четвертим змістовими модулями; визначення ключових понять, схеми, таблиці, опрацювання яких сприяє осмисленню й узагальненню знань з даної навчальної дисципліни, а також контрольні питання і завдання для самостійної роботи студентів. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», викладачів та практичних психологів.
Description: Основи патопсихології та психіатрії: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС Бакалавр.Частина ІІ / Штих І.І. – Мукачево: МДУ, 2021. - 43с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/8086
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundamentals_ of _pathopsychology_ and_ psychiatry.pdfОснови патопсихології та психіатрії: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС Бакалавр1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.