Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7977
Title: Бібліотекознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», ОС «Бакалавр»
Authors: Мовчан, Катерина Миколаївна
Keywords: методичні рекомендації
бібліотекознавство
проведення самостійної роботи
архівна справа
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: РВВ МДУ
Abstract: Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги щодо організації і проведення самостійної роботи з дисципліни «Бібліотекознавство». Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для самостійного вивчення та завдання до них, перелік контрольних питань та завдань для поточного та підсумкового контролів, тести. Подано перелік рекомендованих джерел, які є дотупними в бібліотеці МДУ та на сайті НБ МДУ. Рекомендовано студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр».
Description: Бібліотекознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», ОС «Бакалавр» / укладач К.М. Мовчан.– Мукачево: РВЦ МДУ.– 32 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7977
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Library_ science _methodical_ recommendations_ for_ independent _work.pdfБібліотекознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», ОС «Бакалавр»1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.