Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7974
Title: Історія бібліотечної справи: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр»
Authors: Мовчан, Катерина Миколаївна
Keywords: Історія бібліотечної справи
методичні рекомендації
самостійні роботи
підсумковий контроль
Issue Date: 2021
Publisher: Мукачево: РВВ МДУ
Abstract: Методичні рекомендації розроблено з метою надання методичної допомоги щодо організації і проведення самостійної роботи з дисципліни «Історія бібліотечної справи». Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для самостійного вивчення та завдання до них, перелік контрольних питань та завдань для поточного та підсумкового контролів, тести. Подано перелік рекомендованих джерел, які є дотупними в бібліотеці МДУ та на сайті НБ МДУ. Рекомендовано студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр»,ОС «Молодший бакалавр»
Description: Історія бібліотечної справи: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Бакалавр» / укладач К.М. Мовчан.– Мукачево: РВЦ МДУ.– 30 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7974
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історія бібліотечної справи метод. для самост.pdf694.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.