Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7910
Title: Основи архівознавства: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Молодший бакалавр»
Authors: Бабіля, Марина Василівна
Малець, Олександр Омелянович
Keywords: архівознавство
державні архіви
архівні установи
практичні заняття
Issue Date: 2021
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації створені з метою надання допомоги щодо проведення практичних занять з дисципліни «Архівознавство». Представлений матеріал розглядає коло питань, що стосуються діяльності державних архівів, які є основною ланкою системи архівних установ України. Практичні заняття покликані допомогти студентам засвоїти теоретичні та методичні принципи наукової організації документів і управління ними, опанувати основними процесами та способами роботи з документами для забезпечення їх довгострокового збереження і ефективного використання, ознайомитися з організацією діяльності державних архівнихустанов.
Description: Основи архівознавства: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Молодший бакалавр» / укладачі: М.В. Бабіля, О.О. Малець – Мукачево: РВВ МДУ. – 2021. – 52 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7910
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundamentals_ of _archival_ science_ methodical _recommendations_ for _conducting _practical_ classes.pdfОснови архівознавства: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа», ОС «Молодший бакалавр»1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.