Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7878
Title: Методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Keywords: методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури
методичні вказівки до організації самостійної роботи
тематика рефератів
тестові завдання
Issue Date: 2021
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації та теми до написання рефератів, питання для підсумкового контролю. Також у вказівках зазначено критерії до оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Студентам запропоновано тестові завдання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури.
Description: Методика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Мова і література (англійська)) / Укладач: І.І. Розман – Мукачево: МДУ, 2021. 30 с. (1,2 др.арк).
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7878
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methods_of_teaching_a_school_course_of_foreign_literature.pdfМетодика навчання шкільного курсу зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи857.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.