Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7876
Title: Історія зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Keywords: історія зарубіжної літератури
методичні вказівки до організації самостійної роботи
самостійна робота студентів
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації та теми до написання рефератів, питання для контрольного заліку. Також у вказівках зазначено критерії до оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Студентам запропоновано тестові завдання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури.
Description: Історія зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»/ Укладачі: І.І. Розман – Мукачево: МДУ, 2021. 32 с. (1,4 др.арк).
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7876
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
History_of_foreign_literature.pdfІсторія зарубіжної літератури: методичні вказівки до організації самостійної роботи1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.