Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7872
Title: Виконання курсових робіт з дисципліни "Зарубіжна література"
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Keywords: курсова робота
методичні рекомендації
зарубіжна література
етапи воконання курсової роботи
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Видання «Виконання курсових робіт з дисципліни «Зарубіжна література» Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))» містять вступ, загальні положення, етапи виконання курсової роботи, структуру та обсяг курсової роботи, правила оформлення курсової роботи, типові помилки при написанні та оформленні курсової роботи, додатки. Призначене для використання студентами в процесі виконання курсового дослідження. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Зарубіжна література».
Description: І.І.Розман Виконання курсових робіт з дисципліни «Зарубіжна література»: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))/ Укладач І.І. Розман  Мукачево: МДУ, 2020.  28с. (1,6 авт.арк).
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7872
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Execution_of_term_papers_on_the_subject_of_Foreign_Literature.pdfВиконання курсових робіт з дисципліни «Зарубіжна література»723.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.