Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/756
Title: Деталі машин: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»
Authors: Хом'як, Богдан Ярославович
Габовда, Ольга Веніамінівна
Keywords: методичні вказівки
машинознавство
конструювання
Issue Date: 2016
Publisher: МДУ
Abstract: В теоретичному курсі студент ознайомлюється з конструкціями типових деталей і вузлів машин та методиками їх розрахунку. Нажаль, в стислій програмі курсу неможливе зосередження уваги на принципах конструювання. Тому в методичній розробці робиться акцент на конструюванні вузлів і деталей приводу, оскільки це перший проект, у якому студент має набути елементарних навичок саме у конструюванні, навчитися використовувати стандарти та довідкову літературу, застосування яких для фахівця будь-якої галузі є обов’язковим.
Description: Деталі машин: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка». – Мукачево: МДУ, 2016. – 48с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/756
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khomyak B.Ya.Detali mashyn.pdfДеталі машин: методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка».1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.