Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/740
Title: Педагогіка вищої школи : збірник тестових завдань з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 025 «Музичне мистецтво»
Authors: Кобаль, Василь Іванович
Keywords: тестові завдання
педагогіка вищої школи
робота з тестами
Issue Date: 2016
Publisher: МДУ
Abstract: У збірнику відповідно до навчальної програми визначено змістовий компонент кожної теми дисципліни «Педагогіка вищої школи»; розроблено діагностичний блок у вигляді тестових завдань для контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів з дисципліни; подано літературу для самостійної роботи. Виконання тестових завдань сприятиме кращому осмисленню і закріпленню студентами предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни, вдосконаленню умінь і навичок роботи з тестами. Для викладачів, магістрантів і студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description: Педагогіка вищої школи : збірник тестових завдань з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 025 «Музичне мистецтво» / укладач В.І.Кобаль. – Мукачево : МДУ, 2016. – 74 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/740
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobal' V.M. NMV_zbirnyk testovykh zavdan'.pdfПедагогіка вищої школи1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.