Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/735
Title: Особливості застосування психогенетикии у роботі практичного психолога: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної й індивідуальної роботи для студентів рівня Магістр спеціальності 8.01030103 «Практична психологія (за видами)»
Authors: Штих, Ірина Ігорівна
Щербан, Тетяна Дмитрівна
Keywords: психогенетика
практична психологія
Issue Date: 2016
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Дана методична розробка рекомендована студентам спеціальності «Практична психологія (за видами)», відповідає програмі вивчення даного курсу при підготовці магістрів, містить теоретичні, практичні та тестові матеріали з курсу «Особливості застосування психогенетики у роботі практичного психолога», опрацювання яких сприяє глибшому засвоєнню теоретичної та практичної складової даної навчальної дсципліни. Методичні матеріали можуть бути використані студентами, викладачами та практичними психологами.
Description: Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної й індивідуальної роботи з курсу « Особливості застосування психогенетикии у роботі практичного психолога» для студентів рівня Магістр спеціальності 8.01030103 «Практична психологія (за видами)»/ уклад. Штих І.І., Щербан Т.Д. - Мукачево: МДУ, 2016. – 61 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/735
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Штих І.І., Щербан Т.Д. Особливості застосування психогенетикии у роботі практичного психолога.pdfОсобливості застосування психогенетикии509.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.