Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7282
Title: Основи теорії мовної комунікації: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (мова та література (англійська))
Authors: Брецко, Ірина Іванівна
Моргун, Алла Володимирівна
Keywords: мовна комунікація
методичні вказівки
самостійна робота
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до проведення практичних занять, завдання для організації самостійної роботи студентів, тести та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Основи теорії мовної комунікації» та передбачають ознайомлення студентів із природою, типами і формами мовно комунікації; основними правилами та принципами спілкування; сутністю комунікативної стратегії і тактики та засобами їхньої реалізації в різних типах дискурсу; невербальними засобами комунікації; вироблення навичок ефективної мовної комунікації.
Description: Основи теорії мовної комунікації: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (мова та література (англійська)) / укладач: І. І. Брецко, А.В.Моргун. - Мукачево : МДУ, 2019. - 26 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7282
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundamentals_of_the_theory_of_language_communication_guidelines_for_conducting_practical_classes_and_organizing_independent_work_on_the_discipline_for_full-time_and_part-time_students.pdfОснови теорії мовної комунікації: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 Середня освіта (мова та література (англійська))732.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.