Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7276
Title: Стилістика: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Keywords: стилістика
методичні рекомендації
середня освіта
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до організації самостійної роботи студентів, контрольні і домашні завдання, питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів навчання та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи у процесі підготовки до різних видів занять та форм контролю. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Стилістика».
Description: Стилістика: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)» / Укладач Н. О. Герцовська. - Мукачево: МДУ, - 2020. - 34с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7276
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stylistics_methodical_recommendations_for_the_organization_of_independent_work_on_the_discipline_for_full-time_and_part-time_students_majoring_in_014_Secondary_education_Language_and_Literature_English.pdfСтилістика: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»765.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.