Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7275
Title: Основи наукових досліджень з лінгвістики та зарубіжного літературознавства: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Keywords: основи наукових досліджень
лінгвістика
зарубіжне літературознавство
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до організації самостійної роботи студентів, контрольні і домашні завдання, питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів навчання та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи у процесі підготовки до різних видів занять та форм контролю. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Основи наукових досліджень з лінгвістики та зарубіжного літературознавства».
Description: Основи наукових досліджень з лінгвістики та зарубіжного літературознавства: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)» / Укладач Н.О. Герцовська.− Мукачево: МДУ, 2020. − 34с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7275
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fundamentals_of_research_in_linguistics_and_foreign_literary_criticism.pdfОснови наукових досліджень з лінгвістики та зарубіжного літературознавства: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»997.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.