Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7272
Title: Країнознавство: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»
Authors: Липчанко-Ковачик, Оксана Василівна
Keywords: самостійна робота
методичні рекомендації
країнознавство
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до організації самостійної роботи студентів, контрольні і домашні завдання, питання та завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів навчання та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи у процесі підготовки до різних видів занять та форм контролю. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Країнознавство».
Description: Країнознавство: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)» / Укладач О. В. Липчанко-Ковачик. Мукачево: МДУ, 2020.  36с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7272
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Local_lore_methodical_recommendations_for_organization_independent_work_on_discipline_for_full-time_and_part-time_students_majoring_014_Secondary_education.pdfКраїнознавство: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і література (англійська)»1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.