Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/695
Title: Педагогічна психологія: методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів
Authors: Барчій, Магдалина Степанівна
Алмашій, Іван Іванович
Keywords: педагогічна психологія
методичні рекомендації
самостійна робота
Issue Date: 2016
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації розроблені для ознайомлення майбутніх фахівців із структурою та змістом дисципліни "Педагогічна психологія” надання їм конкретної методичної допомоги під час аудиторних навчальних занять, науково-пошукової та дослідницької роботи, самостійної підготовки. Дані методичні вказівки пропонують різні варіанти самостійного пошуку знань та індивідуального опрацювання матеріалу, фахових періодичних видань. Методичні рекомендації адресовано викладачам та студентам спеціальності «Практична психологія». Методичні матеріали містять пояснювальну записку, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для самостійного вивчення та індивідуальної роботи, а також список рекомендованої літератури.
Description: Педагогічна психологія: методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи. - Мукачево.: МДУ, 2016. - 40 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/695
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barchiy M.S., Almashiy I.I. Pedahohichna psykholohiya 2016.pdfПедагогічна психологія683.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.