Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/682
Title: Практична стилістика та культура мовлення: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної форм навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 013 «Початкова освіта»
Authors: Прокопович, Лідія Сигізмундівна
Keywords: практична стилістика
культура мовлення
початкова освіта
Issue Date: 2016
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Методичні матеріали містять пояснювальну записку, методичні рекомендації до проведення практичних занять, критерії оцінювання відповідей. Різноманітні за формою і змістом завдання орієнтують студентів на глибоке осмислення змістової і стилістичної структури текстів, формування поняття стилістичного потенціалу мовних одиниць різних рівнів, сприяють виробленню вміння використовувати мовні засоби відповідно до теми, мети і сфери спілкування. Пропонуються тестові завдання, питання для самоконтролю, рекомендована література. Завершує методичні вказівки короткий «Словник лігвостилістичних термінів» .
Description: Практична стилістика та культура мовлення: методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів денної форм навчання галузі знань 01 «Освіта», спеціальності 013 «Початкова освіта» Л. С. Прокопович – Мукачево : МДУ, 2016. 58 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/682
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged.pdfПрактична стилістика1.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.